Rozmiar czcionki:
Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Centrum Kultury w Boguchwale

Przedmiot działalności

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej i wypoczynkowej oraz prowadzenie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego na terenie Gminy Boguchwała.

Do statutowych zadań Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale należy:

  • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
  • przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
  • kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, a także wypoczynku i turystyce,
  • pomoc w realizacji istotnych zagadnień działalności samorządu lokalnego, w tym rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
  • prowadzenie świetlic oraz innych zadań zleconych przez Organizatora (tj. Gminę Boguchwała).

Powyższe zadania MCK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

  • zespołowego uczestnictwa w kulturze,
  • różnorodnych form edukacji kulturalnej,
  • form indywidualnej aktywności kulturalnej,
  • imprez i wydarzeń kulturalnych,
  • stałych kół zainteresowań, sekcji artystycznych, klubów, zespołów

Copyright © Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale

Realizacja: System BIP - Zdzislowicz.pl - Strony WWW